©  NiUS Radio Uniwersytet Szczeciński wszystkie prawa zastrzeżone. 

 
  • Home
  • Aktualności
  • Uczelnia
  • Rozpoczęła się konferencja o nauczaniu języka polskiego jako obcego

Rozpoczęła się konferencja o nauczaniu języka polskiego jako obcego

18 Maja 2023 | Krzysztof Flasiński

Pierwszym prelegentem podczas konferencji był prof. dr hab. Przemysław Gębal (Uniwersytet Gdański / Uniwersytet Warszawski) z referatem Koncepcje i kierunki rozwoju glottodydaktyki polonistycznej wobec współczesnych wyzwań społecznych.

Fot. organizatorzy


Pięćdziesięciu prelegentów z siedmiu krajów, trzy dni obrad, prelekcji i warsztatów w trybie stacjonarnym i zdalnym w Pobierowie i w Szczecinie – rozpoczęła się konferencja "Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego wobec Wyzwań Współczesnego Świata".

Obrady odbywają się w Pobierowie i w Szczecinie. Gościmy prelegentów z wielu ośrodków w Polsce oraz z uniwersytetów w Australii, Chinach, Słowenii, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

"Bardzo się cieszę, że Uniwersytet Szczeciński organizuje tę konferencję" – podkreślił prof. dr hab. Andrzej Skrendo, prorektor US ds. nauki. "Problem nauczania języka polskiego jako obcego jest obecnie niezwykle istotny. Miały na to wpływ zmiany, które pojawiły się w wyniku wojny w Ukrainie. Drugą kwestią jest obecność polonistyki na świecie i wspieranie ośrodków zagranicznych zajmujących się językiem polskim. Ten temat jest bardzo aktualny. M.in. o tym będziemy rozmawiać podczas drugiego zjazdu polonistyki światowej".

Dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US, dyrektorka Instytutu Językoznawstwa US zaznaczyła, że liczy na to, że podczas obrad zrodzą się pomysły, jak unowocześniać i rozwijać postawy badawcze, co skutkować będzie zmianą metod nauczania języka polskiego jako obcego, szczególnie tworzeniem materiałów, których ciągle jest zbyt mało. Dyrektor Mazurkiewicz-Sokołowska zwróciła również uwagę na rolę nowych technologii oraz kwestii kulturowych w nauce języka polskiego.

Dr hab. Piotr Krupiński, prof. US, dyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów US, przypomniał, że wielcy Polacy, w tym nobliści, przeżywali rozłąkę z krajem i wtedy, to właśnie język polski był łącznikiem z krajem ojczystym. Dyrektor Krupiński jako przykład przywołał wiersz Czesława Miłosza Moja wierna mowo i zaznaczył, że spojrzenie tego poety z oddali jest dzisiaj szczególnie ważne.

Wyniki swoich badań przedstawią również studenci kierunków na Uniwersytecie Szczecińskim: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Filologia Polska oraz Dziennikarstwo i Zarządzanie Mediami.

Konferencja w czwartek i piątek odbywa się w Ośrodku Konferencyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie. W sobotę obrady przenoszą się do Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Konferencja odbywa się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jak dołączyć do obrad:

Dzień 1: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNmZjQzYWQtOWZjYS00OTUwLWFkN2EtNTYyMTk0ZTMwNTg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af892dd6-4563-4455-9c05-a398a43f2362%22%2c%22Oid%22%3a%22f333d458-c27c-403b-9986-2e1ddebdbd16%22%7d

Dzień 2:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmM1NzdiMzktMzI4OC00MzMyLTljOTAtZjExNDcyNDAyMTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af892dd6-4563-4455-9c05-a398a43f2362%22%2c%22Oid%22%3a%22f333d458-c27c-403b-9986-2e1ddebdbd16%22%7dNiUS Radio

Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności
Uniwersytet Szczeciński
ul. Cukrowa 12, 71-004 Szczecin
tel.: 91 444 34 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


© NiUS Radio Uniwersytet Szczeciński wszystkie prawa zastrzeżone. 

Do góry