©  NiUS Radio Uniwersytet Szczeciński wszystkie prawa zastrzeżone. 

 

Regulamin serwisu

Regulamin akademickiego serwisu „NiUSRadio”

  • 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z portalu internetowego niusradio.pl (dalej „Portal”) prowadzonego pod adresem URL: niusradio.pl, a także warunki usług świadczonych w Portalu drogą elektroniczną.
2. Właścicielem i Administratorem Portalu jest Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności Uniwersytetu Szczecińskiego z siedzibą ul. Cukrowa 8; 71-004 Szczecin (dalej: Redakcja).
3. Każdy użytkownik od momentu rozpoczęcia korzystania z Portalu i udostępnianych w ramach Portalu usług, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów innych świadczonych przez Administratora usług wybranych przez użytkownika (o ile usługi te posiadają odrębne regulaminy).
4. Wszelkie materiały zamieszczone na Portalu m.in. zdjęcia, grafiki, pliki wideo chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
5. Redakcja zezwala na powielanie artykułów Portalu zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) oraz pod warunkiem podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: niusradio.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis NiUSRadio – www.niusradio.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy grafik i fotografii.
6. W przypadku portali społecznościowych Redakcja zezwala na umieszczenie tytułu i leadu artykułu z linkiem prowadzącym do treści artykułu na stronie Administratora.
7. Dane osobowe użytkowników Portalu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344 , ze zm.).

  • 2 Zawartość Portalu

1. Celem Portalu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do zasobów udostępnianych w Portalu.
2. Wszelkie prawa do Portalu jako całości należą do Redakcji, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafik, zdjęć, materiałów wideo, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Redakcję Portalu.
3. Zarówno Portal jako całość jak i poszczególne jego elementy podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2019 , poz. 1231 ze zm.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. z 2019r., poz. 2134 ze zm.); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.1913 ze zm.), ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 286 ze zm.).
4. Bezprawne lub niezgodne z Regulaminem korzystanie z Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.
5. Na stronach Portalu mogą być prezentowane również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Zakres i warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone w odrębnych regulaminach ustalonych przez te podmioty. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tych podmiotów przez użytkowników.

  • 3 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Portalu. Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie.
2. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Regulaminie, Redakcja poinformuje o tym niezwłocznie użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Portalu.
3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na skuteczność praw nabytych przez Redakcję na podstawie poprzednich wersji Regulaminu.
4. Redakcja dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Portalu i poszczególnych usług dostępnych w Portalu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Portalu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Redakcji.
5. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu winny być zgłaszane Redakcji na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(oprac. Aneta Szeremeta)


NiUS Radio

Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności
Uniwersytet Szczeciński
ul. Cukrowa 12, 71-004 Szczecin
tel.: 91 444 34 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


© NiUS Radio Uniwersytet Szczeciński wszystkie prawa zastrzeżone. 

Do góry