©  NiUS Radio Uniwersytet Szczeciński wszystkie prawa zastrzeżone. 

 

Ramówka NiUS Radio

Lekcja USpołeczniania

Każdy z nas chciałby, aby świat był rajski, harmonijny oraz pozbawiony zła, wojen i głodu. W wielu przypadkach pozostaje to jedynie w sferze marzeń. Na szczęście działają oni, niewidzialni bohaterowie; wolontariusze, grupy osób tworzące OPP, ludzie dobrej woli wspierający akcje charytatywne, organizatorzy zbiórek i kiermaszy na rzecz potrzebujących. To z nimi rozmawia Tymoteusz Chrobok.

Each of us would like the world to be paradise, harmonious and free of evil, war and hunger. Unfortunately, in many cases it is only a dream sphere. Fortunately, they work: invisible heroes – volunteers, people creating public benefit organizations, people of good will supporting charity campaigns, organizers of collections and fairs for the benefit of those in need. It is with them that Tymoteusz talks.

Ilu ludzi, tyle historii

Rozmowy z ciekawymi ludźmi o ich pasjach, osiągnięciach oraz osobistych historiach. W audycji poruszane są rozmaite dziedziny życia, anegdoty oraz opowieści gości. Program, którego gospodarzem jest Andre Rischebode, inspiruje, dając wiele rozważań nad własnymi ambicjami, marzeniami, celami i ich realizacją. Te wywiady mogą być o każdym i są dla każdego, bo w końcu ilu ludzi, tyle historii...

Conversations with interesting people about their passions, achievements and personal stories. The broadcast deals with various areas of life, anecdotes and stories of guests. The program, hosted by Andre Rischebode, inspires, giving a lot to reflect on your own ambitions, dreams, goals and their realization. These interviews can be about anyone and they are for everyone, because after all, how many people, so many stories...

Piłka w Grze

Wysiłek, poświęcenie, dyscyplina, wzloty i porażki – w tym programie Filip Sejbuk wraz z swoimi gośćmi, m.in. wybitnymi sportowcami, trenerami i dietetykami rozmawia o wszystkim, co związane ze sportem. Każdy kibic i zwolennik aktywności fizycznych znajdzie tu coś dla siebie. Bądźcie czujni, piłka jest w grze!

Effort, dedication, discipline, ups and downs – in this program Filip Sejbuk together with his guests, m.in outstanding athletes, coaches and nutritionists talks about everything related to sport. Every fan and supporter of physical activity will find something for themselves. Stay tuned, the ball is in play!


Tha One Mind Show

"The One Mind Show" to audycja, w której będziesz mógł wypróbować swój umysł oraz poznać jego prawdziwe możliwości. Każda z nich to swoisty trening uważności, relaksacji i wdzięczności. W świecie pełnym bodźców i codziennych wyzwań wieczór z Sarą Drożdżyńską wprowadzi chwilę zatrzymania, relaksu i koncentracji na własnym wewnętrznym przeżywaniu. Jesteś ciekawy co potrafisz i na ile umiesz się "wyciąć"? Posłuchaj i sprawdź!

Stacja motywacja

"Stacja motywacja" to nic innego, jak rozwojowe pogaduchy. Rozmowy o tym, w jaki sposób sięgać wyżej, patrzeć dalej, stawiać na swój rozwój. Jednostką Uniwersytetu Szczecińskiego, która wspiera studentów i absolwentów uczelni w budowaniu ścieżki zawodowej i zdobywaniu dodatkowych kompetencji jest Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego. Na program zapraszają jego pracownicy!

Warsztat radiowy

Zaprasza dr Konrad Wojtyła


K2. Rozmowy na szczycie

Chcesz wiedzieć, jakie decyzje zapadają na szczytach władzy? O czym debatuje kolegium rektorskie, co dzieje się w gabinetach dziekanów i dyrektorów instytutów i na posiedzeniach Senatu? Rozmawiamy o kondycji finansowej Uczelni, inwestycjach, pozyskiwaniu środków zewnętrznych, a przede wszystkim o rozwoju naukowym i kształceniu, sprawnej organizacji oraz inicjatywach prostudenckich. Wśród gości m.in. prorektorzy i dziekani.

Do you want to know what decisions are made at the top of power? What does the rector's college debate, what happens in the offices of deans and directors of institutes and at meetings of the Senate? We talk about the financial condition of the University, implemented investments, obtaining external funds, and above all about scientific development and education, efficient organization and pro-student initiatives. Among the guests m.in vice-rectors and deans.

Wielotony

Stonowane i schodzące z tonu, obejmujące tematy bieżące i ponadczasowe, lokalne i globalne – takie są Wielotony, czyli felietony Eweliny Szymańskiej. W nich znajdziecie wielotematyczne teksty z dawką spostrzeżeń dotyczących otaczającego nas świata oraz prawdy o człowieku. Tonów programu jest wiele. Głosem felietonów jest Joanna Oleba, która linijki zamienia w intonacje, natomiast ilustracją graficzną zajmuje się Nadia Spitsyna.

Subdued and descending from the tone, covering current and timeless topics, local and global – these are Wielotony, i.e. Ewelina Szymańska's columns. In them you will find multi-thematic texts with a dose of observations about the world around us and the truth about man. There are many tones of the program. The voice of the columns is Joanna Oleba, who turns the lines into intonations, while the graphic illustration is done by Nadia Spitsyna.

Naukowy StatUS

Audycja poświęcona tematom popularno-naukowym, przeplatana najlepszą muzyką. Prowadzący rozprawiają o zagadnieniach z zakresu ewolucji, fizyki, biochemii, zmian zachodzących na świecie i w cyberświecie oraz nad nie całkiem przypadkowymi zdarzeniami. Tematy przez nich proponowane zgłębiają zapraszani eksperci, naukowcy i badacze z naszej Uczelni. Nic co ludzkie i nadludzkie nie jest im obce! Zresztą sprawdźcie sami...

A broadcast devoted to popular science topics, interspersed with the best music. The lecturers discuss issues in the field of evolution, physics, biochemistry, changes taking place in the world and in the cyber world, as well as not entirely random events. The topics proposed by them are explored by invited experts, scientists and researchers from our University. Nothing human and superhuman is alien to them! Anyway, check it out for yourself...


Wszystkie chwyty dozwolone

"Wszystkie chwyty dozwolone" - audycja muzyczna Błażeja Szymańskiego. Nazwa sugeruje nie tylko wielogatunkowość prezentowanych utworów, ale i otwartość w kwestii poruszanych tematów. Raz na dwa tygodnie prowadzący wybiera muzykę, której dobór oparty jest o konkretny temat. Mimo przewagi brzmień gitarowych, nie brakuje również innych melodii.

"Wszystkie chwyty dozwolone" - music broadcast by Błażej Szymański. The name suggests not only the multi-genre nature of the presented works, but also openness in terms of the topics discussed. Once every two weeks, the teacher chooses music, the selection of which is based on a specific theme. Despite the predominance of guitar sounds, there are also other melodies.

Wyspa skarbów

Zapraszamy na "Wyspę skarbów", miejsca pełnego tajemnic, egzotyki i dobrego humoru. Przed nami wspólna podróż do dalekich i bliskich, ale zawsze intersujących krain, gdzie magia miesza się z codziennością, baśnie i legendy z historią, a fantastyczna opowieść o nieznanym świecie płynie w ciemną noc. Przed nami kolorowa przygoda, pełna zagadek, pytań i odpowiedzi.

We invite you to "Wyspa skarbów", a place full of secrets, exoticism and good humor. Ahead of us is a joint journey to distant and close, but always interesting lands, where magic mixes with everyday life, fairy tales and legends with history, and a fantastic story about an unknown world flows into a dark night. Ahead of us is a colorful adventure, full of puzzles, questions and answers.

My music way

Audycja muzyczna prof. US - Sławomira Franka, w której podczas rozmowy z zaproszonymi gośćmi dowiadujemy się, jakiej słuchają muzyki, poznajemy ich pasje oraz sięgamy do wspomnień. Stawiamy na różnorodność, nieoczywistość i pogodny nastrój. Muzyczna droga, którą podążamy, zachęca do refleksji i wprowadza w świat Uniwersytetu, jakiego na co dzień nie znamy.

Music broadcast of Prof. Sławomir Franek, in which during a conversation with invited guests we learn what kind of music they listen to, we get to know their passions and reach for memories. We focus on diversity, non-obviousness and cheerful mood. The musical path we follow encourages reflection and introduces us to the world of the University, which we do not know every day.


Sportowe podsumowanie

Zaprasza Krystian Szarszewski

W biegu historii

W biegu historii to cykliczna audycja, w której mówimy o sporcie na przestrzeni dziejów: od czasów starożytnych do współczesnych. Przypominamy, jak zmieniało się jego postrzeganie począwszy od traktowania go jako zabawy i rekreacji aż do uformowania się systemów współzawodnictwa i zawodów w rangi mistrzowskiej. Nie zapominamy przy tym o najważniejszych dyscyplinach i ich ewolucji w poszczególnych epokach oraz narodzinach i rozwoju idei olimpizmu. Gorąco zachęcamy do wspólnego "biegu" w każdy wtorek. Gospodarz: Adam Jamróz.

Parastory

Parastory to cykliczna audycja, której tematem przewodnim jest sport paraolimpijski. Opowiadamy m.in. o tym, jak zmieniało się jego postrzeganie na przestrzeni dziejów, począwszy od traktowania go jako formy rehabilitacji po wyczynowy charakter i narodziny ruchu paraolimpijskiego. Nie brakuje ciekawostek o letnich i zimowych dyscyplinach paraolimpijskich, zwłaszcza tych, które nie mają swojego odpowiednika podczas rywalizacji na igrzyskach olimpijskich. Poznacie też sportowców z niepełnosprawnościami. Zaprasza Adam Jamróz.NiUS Radio

Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności
Uniwersytet Szczeciński
ul. Cukrowa 12, 71-004 Szczecin
tel.: 91 444 34 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


© NiUS Radio Uniwersytet Szczeciński wszystkie prawa zastrzeżone. 

Do góry