©  NiUS Radio Uniwersytet Szczeciński wszystkie prawa zastrzeżone. 

 

NiUS Radio

NiUS Radio to internetowa rozgłośnia Uniwersytetu Szczecińskiego działająca w ramach Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności. W ramówce są audycje z zakresu nauki, kultury i sportu, a także formy publicystyczne, wywiady i dyskusje z ekspertami oraz pasmo popularnonaukowe.

Nadawane są też wiadomości z życia Uczelni. Integralnym elementem jest portal, gdzie znajdziecie m.in. bibliotekę multimediów oraz archiwum najciekawszych audycji i podcastów.

Radio tworzy zgrany zespół studentów z różnych kierunków, ale też wykładowcy i pracownicy US. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły i nowe inspiracje, więc z radością powitamy Was w naszej redakcji!

Radio NiUS to the broadcasting network of the University of Szczecin operate as part of the Center for Media Education and Interactivity. The framework includes broadcasts in the field of science, culture and sport, as well as artistic forms, interviews and expert opinions popular with experts, and a science spectrum.

News from the life of the University are also broadcast on the website, in Polish English nad Russian. An integral element is the portal where you can find a multimedia library and an archive of the most interesting broadcasts and podcasts.

The radio is made up of a well-coordinated team of students from various faculties, but also lecturers and employees from the US. We are open to your ideas and new inspirations, so we will be happy to welcome you to our editorial office!

Fot. Filip Kacalski

Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności zdefiniowano w Strategii Rozwoju US na lata 2019 –2028. W Regulaminie Organizacyjnym (zarządzenie nr 60/2021 Rektora US prof. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego z dnia 23 marca 2021 roku na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.) przypisano je do pionu organizacyjnego Prorektora ds. Nauki jako ogólnouczelnianą jednostkę o charakterze edukacyjno-promocyjnym działającą w szczególności w zakresie komunikacji medialnej. Do jego podstawowych zadań należy:

  • kształcenie studentów, doktorantów Szkoły Doktorskiej US i doktorantów studiów trzeciego stopnia, w tym umożliwienie zdobywania przez nich kompetencji kulturowych i zawodowych w sferze medialnej,
  • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju studentów, doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego i doktorantów studiów trzeciego stopnia, upowszechnianie nowoczesnej wiedzy związanej z kierunkami kształcenia oraz dyscyplinami naukowymi prowadzonymi w Uczelni,
  • wspomaganie studiów podyplomowych i innych form kształcenia osób zainteresowanych uzupełnianiem wiedzy sferze medialnej, w tym kształcenia uzupełniającego oraz rozwoju kompetencji osobistych osób posiadających tytuły zawodowe lub aktywnych zawodowo z wykorzystaniem najnowszych technik medialnych,
  • wspomaganie kształcenia i promowania osiągnięć pracowników badawczo-dydaktycznych, sukcesów badawczych oraz kształcenia nauczycieli akademickich zainteresowanych postępem naukowym i rozwojem dydaktyki,
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, w tym ze Szkołą Doktorską w zakresie kształcenia doktorantów,
  • upowszechnianie wiedzy i informacji, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz kreowanie wizerunku i promocji Uczelni oraz świadomości medialnej pracowników Uczelni,
  • działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych w zakresie komunikacji medialnej.

Wszystkie projekty i działania medialne realizowane w Centrum mają jasno określone cele zdefiniowane w czterech obszarach: kształcenie, nauka, promocja, komercjalizacja.

Fot. Piotr Zieliński/Konrad Wojtyła

NiUS Radio

Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności
Uniwersytet Szczeciński
ul. Cukrowa 12, 71-004 Szczecin
tel.: 91 444 34 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


© NiUS Radio Uniwersytet Szczeciński wszystkie prawa zastrzeżone. 

Do góry