©  NiUS Radio Uniwersytet Szczeciński wszystkie prawa zastrzeżone. 

 

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna akademickiego serwisu „NiUSRadio”

 • 1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie, przy al. Papieża Jana Pawła II 22a, NIP: 8510208005.

 • 2. Przetwarzanie może dotyczyć następujących danych osobowych:

 • 3. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane teleadresowe oraz adres e-mail – w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu,

 • 4. NIP – w celach podatkowych i rachunkowych,

 • 5. Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych,

 • 6. „Cookies” – Administrator wykorzystuje technologię „Cookies” w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb odbiorców. Wyrażenie zgody na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane jest dobrowolne. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

 • 7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • 8. a) po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit., w jednym lub wielu różnych celach wskazanych w zgodzie

 • 9. b) zawarcia lub wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit., bądź podjęcia działań jeszcze przed jej zawarciem.

 • 10. c) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,

 • 11. d) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,

 • 12. e) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 9 ust. 2.

 • 13. W serwisie Administratora mogą wystąpić linki kierujące do innych stron internetowych działających niezależnie od Portalu Administratora, za treść których Portal nie ponosi odpowiedzialności. Prawo własności do tych serwisów przysługuje innym Administratorom. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 • 14. Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Jego są przetwarzane i w jakim zakresie oraz w jakim celu.

 • 15. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 5 RODO, tj. z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości adekwatności, prawidłowości, minimalizacji danych, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rzetelności.

 • 16. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

 • 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w sytuacji, gdy podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem realizacji przez Administratora niektórych usług, użytkownik będzie o tym informowany w sposób jednoznaczny i wyraźny przed podaniem tych danych osobowych.

 • 18. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Odstępstwem od zasady mogą być przypadki naruszenia prawa, kiedy Administrator może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 • 19. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy o ochronie danych, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 20. Niniejsza polityka prywatności może zostać w każdym czasie zmieniona w drodze opublikowania w jej miejsce nowej polityki prywatności. Zmiana taka staje się skuteczna z chwilą jej publikacji i nie wymaga indywidualnego powiadamiania poszczególnych osób, których dane dotyczą.

(oprac. Aneta Szeremeta)


NiUS Radio

Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności
Uniwersytet Szczeciński
ul. Cukrowa 12, 71-004 Szczecin
tel.: 91 444 34 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


© NiUS Radio Uniwersytet Szczeciński wszystkie prawa zastrzeżone. 

Do góry