©  NiUS Radio Uniwersytet Szczeciński wszystkie prawa zastrzeżone. 

 
  • Home
  • Aktualności
  • Uczelnia
  • Międzynarodowa konferencja naukowa "Nauczanie języka polskiego jako obcego wobec wyzwań współczesnego świata" [PODSUMOWANIE]

Międzynarodowa konferencja naukowa "Nauczanie języka polskiego jako obcego wobec wyzwań współczesnego świata" [PODSUMOWANIE]

22 Maja 2023 | Agnieszka Szlachta
Fot. Agnieszka Szlachta

Fot. Agnieszka Szlacha, Krzysztof Flasiński

Międzynarodowa konferencja naukowa „Nauczanie języka polskiego jako obcego wobec wyzwań współczesnego świata”, Szczecin – Pobierowo, 18–20 maja 2023 roku [PODSUMOWANIE]

Blisko pięćdziesięcioro prelegentów z siedmiu krajów, trzy dni obrad, prelekcji i warsztatów w trybie stacjonarnym i zdalnym w Pobierowie i w Szczecinie – za nami pierwsza edycja konferencja „Nauczanie języka polskiego jako obcego wobec wyzwań współczesnego świata”. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego, Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencję otworzył dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US, dziekan Wydziału Humanistycznego US, podkreślając szczególną rangę wydarzenia i podejmowanych zagadnień naukowych, także w kontekście współczesnych przemian. W otwarciu konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. Andrzej Skrendo, prorektor ds. nauki US oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy instytutów: Instytutu Językoznawstwa US – dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US i dr Dorota Dziadosz oraz Instytutu Literatury i Nowych Mediów US – dr hab. Piotr Krupiński, prof. US i dr Ewa Hendryk.

Bardzo się cieszę, że Uniwersytet Szczeciński organizuje tę konferencję – mówił prof. dr hab. Andrzej Skrendo, prorektor ds. nauki US. – Problem nauczania języka polskiego jako obcego jest obecnie niezwykle istotny. Miały na to wpływ zmiany, które pojawiły się w wyniku wojny w Ukrainie. Drugą kwestią jest obecność polonistyki na świecie i wspieranie ośrodków zagranicznych zajmujących się językiem polskim. Ten temat jest bardzo aktualny.

Dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US, dyrektor Instytutu Językoznawstwa US, zaznaczyła, że liczy na to, że podczas obrad zrodzą się pomysły, jak unowocześniać i rozwijać postawy badawcze, co skutkować będzie zmianą metod nauczania języka polskiego jako obcego. Prof. Mazurkiewicz-Sokołowska zwróciła również uwagę na rolę nowych technologii oraz znaczenie kwestii kulturowych w nauce języka polskiego.

Dr hab. Piotr Krupiński, prof. US, dyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów US, przypomniał, że wielcy Polacy, w tym nobliści, przeżywali rozłąkę z krajem i wtedy to właśnie język polski był łącznikiem z krajem ojczystym. Prof. Krupiński jako przykład przywołał wiersz Czesława Miłosza Moja wierna mowo i zauważył, że spojrzenie tego poety z oddali jest dzisiaj szczególnie ważne.

Pierwszym prelegentem podczas konferencji był prof. dr hab. Przemysław Gębal (Uniwersytet Gdański / Uniwersytet Warszawski) z referatem Koncepcje i kierunki rozwoju glottodydaktyki polonistycznej wobec współczesnych wyzwań społecznych. Następnie dr hab. Anna Seretny, prof. UJ omówiła temat: Wielowymiarowość polszczyzny edukacyjnej a uczniowie z doświadczeniem migracji. O materiałach dydaktycznych w nauczaniu polskiego jako języka obcego, odziedziczonego i drugiego mówiła dr hab. Ewa Lipińska, prof. UJ. Z kolei prof. dr Ałła Krawczuk z Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki (Ukraina) przedstawiła wystąpienie pt. Typy odstępstw od normy składniowej w polszczyźnie w Ukrainie. Dr hab. Waldemar Martyniuk, prof. UJ, przewodniczący Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, podjął zagadnienie doświadczeń, problemów i zmian w certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego.

Podczas konferencji gościliśmy uczestników z wielu ośrodków naukowych w Polsce oraz z uniwersytetów w Australii, Chinach, Słowenii, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Wśród podejmowanych zagadnień pojawiły się m.in. tematy dotyczące materiałów dydaktycznych i nowych metod kształcenia, motywacji uczących się i trudności przez nich napotykanych. Istotnym obszarem był rozwój nowych technologii dostarczający innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. Omówiono również tematy związane z nauczaniem kultury i realiów polskich.

Wyniki swoich badań przedstawili również studenci, wśród nich osoby kształcące się na kierunkach prowadzonych przez Wydział Humanistyczny US (filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo i zarządzanie mediami).

W czwartek i piątek konferencja odbywała się w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie. Natomiast w sobotę obrady przeniosły się do Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W związku z wojną w Ukrainie naród polski sprawdził się w stu procentach – stwierdziła Urszula Pańka, dyrektor ZCDN. – Teraz, po niemal półtora roku, mamy konferencję naukową, badania, gościmy naukowców z wielu ośrodków. Zainteresowanie konferencją to dowód na to, że ta tematyka jest bardzo istotna.

Uczestników szczecińskiej części konferencji oraz nauczycieli powitali również: dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US, dziekan Wydziału Humanistycznego US oraz dr Ewa Hendryk, wicedyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów US.

Zagadnienia związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego nabrały w ostatnich miesiącach szczególnego znaczenia – zwracał uwagę dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US, dziekan Wydziału Humanistycznego US. – Chcieliśmy aktywnie włączyć się w tę dyskusję, a także – dzięki nawiązaniu współpracy z ZCDN – wspierać nauczycieli.

Trzeci dzień konferencji odbył się pod hasłem „Dyskursy – kultury – pogranicza. Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego/drugiego a uczniowie/uczennice z Ukrainy w polskim systemie edukacji”. Pierwszy wykład pt. Kompetentny nauczyciel na zajęciach z języka polskiego jako drugiego z uczniami ukraińskimi zaprezentował prof. dr hab. Przemysław Gębal. Kolejnym punktem programu była dyskusja panelowa „Języki bez granic. Uchodźcy wojenni z Ukrainy w polskiej szkole”, w której udział wzięli: dr hab. Anna Seretny, prof. UJ, dr hab. Ewa Lipińska, prof. UJ, dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US oraz mgr Dorota Nawrocka-Jurek. Debatę poprowadził dr Sławomir Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński / Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli). Następnie uczestnicy konferencji oraz nauczyciele ze szkół w Szczecinie i regionie wzięli udział w warsztatach metodycznych skierowanych do osób pracujących z uczniami i uczennicami z Ukrainy.

Organizatorami konferencji byli: dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US i dr Agnieszka Szlachta (Instytut Językoznawstwa US) oraz dr Sławomir Iwasiów i dr Krzysztof Flasiński (Instytut Literatury i Nowych Mediów US).

Wygłoszone referaty zostaną zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej, która stanie się zarówno głosem w dyskusji o nauczaniu języka polskiego jako obcego, jak również – pomocą dla nauczycieli. Kolejna edycja konferencji już za rok. Wkrótce więcej informacji.

Patronatem honorowym konferencję objął JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.

Patronatem medialnym konferencję objęło NiUS Radio Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja została dofinansowana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Strona internetowa konferencji: https://jpjo.usz.edu.pl/

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o konferencji: https://naukawpolsce.pl/node/96607

 NiUS Radio

Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności
Uniwersytet Szczeciński
ul. Cukrowa 12, 71-004 Szczecin
tel.: 91 444 34 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


© NiUS Radio Uniwersytet Szczeciński wszystkie prawa zastrzeżone. 

Do góry